» Wartości » Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Polityka odpowiedzialności społecznej jest w Mokate oparta o obowiązujące międzynarodowe normy oraz dostosowana do specyfiki środowiska, w którym firma działa. Jej podstawowe założenia obejmują:

  1. Równe prawa pracowników do zakładowej opieki zdrowotnej, awansów, szkoleń, świadczeń socjalnych i innych form pomocy zapewnianej przez firmę – bez względu na płeć, narodowość, wyznanie i przekonania. W szczególności firma zapewnia okresowe, bezpłatne badania lekarskie w miejscu pracy – z udziałem lekarzy specjalistów oraz z wykorzystaniem laboratoriów analityki medycznej, codzienną pomoc pielęgniarską dla potrzebujących. Ponadto Mokate ustala jasne i ogólnie dostępne kryteria awansu, zapewniając zainteresowanym pomoc konsultantów wskazujących na indywidualne predyspozycje i doradzających optymalne ścieżki kariery. Szkolenia w zakresie BHP prowadzone są obowiązkowo, a warunki pracy na każdym stanowisku podlegają ocenie specjalistów z punktu widzenia ergonomii i zapewnienia właściwej atmosfery dla wykonywania obowiązków.
  2. Kształtowanie właściwych relacji między pracownikami. Obowiązuje zasada ułatwionej dostępności kierownictwa wszystkich szczebli (z właścicielami firmy włącznie) dla każdego z pracowników, bez wzglądu na miejsce w hierarchii służbowej. Właściciele i Zarząd wspólnie z załogą obchodzą tradycyjne święta. Pracownicy-jubilaci honorowani są w specjalny sposób, nagrodami, dyplomami i uroczystymi spotkaniami z właścicielami Mokate. Wprowadzono stałe wyróżnienia dla pracowników: honorową Złotą Odznakę Mokate oraz Laur Mokate (połączony z nagroda pieniężną). Specjalny, coroczny konkurs premiuje najlepszych pracowników tytułem Lidera Mokate i Złotym Pucharem. Wszystkie te metody honorowania pracowników funkcjonują w firmie od szeregu lat i są powszechnie przez załogę znane, pełniąc przy tym istotną rolę w procedurach awansowania. Dodatkowym elementem współtworzącym dobre relacje międzyludzkie jest firmowy biuletyn; barwny periodyk pt. ,,SERWIS MOKATE’’ wydawany jako magazyn rodzinny pracowników firmy. Zamieszcza nie tylko informacje o życiu przedsiębiorstwa, ale także sylwetki pracowników, ich wypowiedzi, życzenia i gratulacje z różnych okazji.
  3. Współpracę z lokalnym środowiskiem. Skupia się zarówno na wspieraniu organizacji, stowarzyszeń i instytucji służących zdrowiu, kulturze i oświacie, jak i na ochronie środowiska. Wsparcie ma charakter świadczeń pieniężnych bądź produktowych, służąc m.in. szpitalom (zakupy sprzętu), placówkom oświatowym (wyposażenie sal dydaktycznych, remonty), organizacjom pomocy społecznej (sierocińce, domy opieki – środki pieniężne, produkty), inicjatywom kulturalnym (Artystyczne lato u Kossaków – dotacja, muzea – środki na konserwacje i zakup eksponatów). Priorytetem jest praca na rzecz ochrony środowiska, wypełniająca odrębny program - w ramach ,,Zasad zrównoważonego rozwoju’’, publikowanego na firmowej stronie internetowej.
  4. Sukcesywne doskonalenie metod wdrażania odpowiedzialności społecznej oraz stałą pracę nad upowszechnieniem wiedzy w tym zakresie na wszystkich szczeblach zarządzania. Ponadto – zapewnienie załodze bezpośredniego dostępu do zbioru zasad i praw przysługujących pracownikom firmy.

Jesteśmy firmą rodzinną od czterech pokoleń

Fundacja firmy rodzinne Instytut biznesu rodzinnego

Nasze marki

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.